ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.
ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ ΛΟΓΩ...ΤΙΜΗΣ
   Αρχική Σελίδα      Η Αποστολή μας

 

¨Συνεχής στόχος της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διατήρηση αποκλειστικά ικανοποιημένων πελατών¨

 
 
 


Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαρκώς:

1. Tην καθιέρωση στόχων και τη στενή παρακολούθηση τους μέσω των ανασκοπήσεων της Διοίκησης.

2.Την συμμόρφωση των προϊόντων που παράγει και εμπορεύεται ως προς την ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες των κανονισμών και τις απαιτήσεις των πελατών.

3. Η πολιτική ποιότητας εκφράζεται με την διατήρηση και την υλοποίηση των ακόλουθων κατευθυντήριων  οδηγιών

• Η ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε. συνεργάζεται αποκλειστικά με αξιολογημένους  και εγκεκριμένους προμηθευτές πρώτων υλών.

• Βασική προτεραιότητα  της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι η παράδοση των προϊόντων, έγκαιρα  και στο συμφωνηθέν κόστος.

• Η συνεχής εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση με την μορφή διαχείρισης παραπόνων πελατών και η διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων,αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε. και αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό πλεονέκτημά της έναντι του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9000, αλλά και ένα σύστημα ασφάλειας των  παρασκευαζομένων ζαχαρωδών προϊόντων(ΗΑCCP) έναντι του καταναλωτή, σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93 / 43 και με οδηγό το μοναδικό στην Ελληνική γλώσσα πρότυπο, ΕΛΟΤ 1416.

• Η ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.  διαθέτει και  καταβάλλει όλους τους απαραίτητους  οικονομικούς πόρους για την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, και διαθέτει τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε οι   δυνατότητές της  να εναρμονίζονται με τις πλέον ΠΟΙΟΤΙΚΑ αυστηρές απαιτήσεις των πελατών της.